SOAL ULANGAN BAHASA INDONESIA 3.7 TEKS PUISI KELAS VIII K13

1. Simaklah puisi berikut!
Tembang untuk Ibunda
Sendang Mulyono
Gemericik air mengalir jernih
Percikkan ke muka segar rasanya
Ikan berlumban tak kenal sedih
Gerak gembira jiwa merdeka

Ibunda
Kasihmu tak pernah kemarau
Meski waktu merambat makin tua

Aku kini bukan bocah lagi
Telah beranjak, berpikir, dan berasa
Terbayang dulu menangis manja disuapi
Tengan lembut kasihmu menyentuh jiwa
………………………………………….
Jika kita membaca puisi di samping yang bertemakan kasih saying pada ibunda tersebut, suasana yang tergambarkan dari penggalan isi puisi adalah . . . .
a. sendu
b. syahdu
c. sedih
d. gembira
e. riang

2. Baris puisi yang dibacakan dengan gembira adalah . . . .

a. /Gemericik air mengalir jernih/
b. /Percikan ke muka segar rasanya/
c. /Meski waktu merambat makin tua/
d. / Aku kini bukan bocah lagi/
e. / telah beranjak,berpikir, dan berasa/

/Aku kini bukan bocah lagi/
/Telah beranjak, berpikir, dan berasa/
3.Baris puisi di atas menggambarkan seseorang yang telah memiliki. . . .
a. kemauan dalam dirinya b. keinginan dalam dirinya
c. kesadaran dalam dirinya d. kepercayaan dalam dirinya
e. kesanggupan dalam dirinya

4. Makna “berasa” dalam penggalan /telah beranjak, berpikir, dan berasa/ adalah. . . .
a. mempunyai rasa b.mempunyai kerinduan c.mempunyai kesadaran
d. mempunyai harapan e. mempunyai kenangan

5. Kata yang dibaca dengan penekanan (aksentuasi)
pada penggalan baris puisi
//Tangan lembut kasihmu menyentuh jiwa//
adalah . . . .

a. tangan dan lembut\
b. lembut dan kasihmu
c. kasihmu dan menyentuh
d. menyentuh dan jiwa
e.kasihmu dan jiwa

6. Simak penggalan puisi berikut!
Pahlawan
………………………………….
Pahlawan…
Jika aku besar nanti
Kuingin ikuti semangat juangmu
Untuk membangun negeri ini
Wahai generasi muda
Bangkitlah engkau dari tidurmu
Ikutlah jejak para pahlawan bangsa
Demi kejayaan nusantara tercinta
(Marta)

Bait pertama penggalan puisi di atas menyiratkan makna . . . .
a. keinginan dan janji penyair
b. kepiluan dan kesedihan penyair
c. keinginan dan kegembiraan penyair
d. kesungguhan dan keputusasaan penyair
e. kebangkitan dan kesadaran penyair

7. Jika puisi itu dibacakan, nada dalam membaca bait kedua penggalan puisi tersebut yaitu. . . .
a. rendah b. sedang c. tinggi d. lembut e.halus

8. Baris-baris puisi berikut yang bukan menggambarkan keromantisan adalah . . . .
a. //Kuterpaku dalam diamku/ saat matamu memandangku penuh kehangatan//
b. //kurasa semakin deras aliran darahku/ hingga kuterlena dalam khayalan//
c. //dibalik sinar matamu/kutemukan setitik cahaya//
d. //bagai kerikil tajam/ yang menusuk jantungku//
e. // baru terasa/ Cinta butuh kenikmatan//

9. // Nikmati senja bersama pelangiNya//
// menikmati pasir dan ombak manjaNya//
//nikmat syair lirihNya//
//bukankah cintaNya sungguh indah//
//menikmati bulir dan bias cintaNya//

Baris-baris puisi di samping menggambarkan. . . .
a. kemanusiaan b. keromantisan
c. keduniawian d. kereligiusan
e. keheroikan

Satu kekasihku
Aku manusia
Rindu rasa
Rindu rupa

Di mana Engkau
Rupa tiada
Hanya kata merangkai hati

10. Isi tersirat dari puisi di sebelah kanan ini adalah. . . .
a. Penyair sangat merindukan kekasihnya yang tak kunjung dating
b. Penyair dalam mimpi menemui kekasihnya tanpa kata-kata
c. Seseorang yang dicintai penyair hanya ada dalam angan-angan
d. Seseorang terlalu berlebihan dalam mengekspresikan cinta
e. Penyair sangat merindukan pertemuan dengan Tuhan,

11. Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan
Lewat perut anak-anak kelaparan
Tuhan telah menegurmu dengan cukup
menahan kesabaran
Lewat gempa bumi yang mengguncang
Deru angin yang meraung-raung kencang
Hujan badai yang melintang-lintang
Adakah kau dengan

Tema puisi di atas adalah . . . .
a. Bencana alam yang terjadi untuk mengingatkan manusia
b. Diingatkan manusia akan datangnya bencana alam
c. Peringatan Tuhan kepada manusia lewat bencana alam yang terjadi
d. Bencana alam dan kemiskinan dunia
e. Berkelakuan baik supaya tidak dilanda bencana

12. Perhatikan puisi berikut ini!

Kartini
Sendang Mulyono
Di ruang gelap
Tema minor jenis puisi baru di samping adalah . . . .
a. Emansipasi kaum ningrat
b. Emansipasi rakyat jelata
c. Harapan akan emansipasi wanita
d. Kehidupan para selir pada masa penjajahan
e. Kemenangan kaum perempuanKau tulis harapan
Dunia akan terang
Jika ada cahaya perempuan

Tak melulu mengurus dapur dan kasur
Tak melulu jadi pendamping
Di percaturan ramai tak terasa asing

Kartini lembut berkata
Tapi tajam maknanya
Kartini santun bersikap
Tapi cerdas dan sigap

Kartini lambing sejati
Di ruang gelap dia berharap
Cahaya perempuan
Menembus kemenangan

13. Baris-baris puisi “Kartini” di atas yang menunjukkan tema puisi tersebut adalah. . . . .
a. /mengurus dapur dan kasur/, /jadi pendamping/
b. /di percaturan ramai tak terasa asing/
c. /Kartini lembut berkata/, /tapi tajam maknanya/
d./Di ruang gelap dia berharap/, /cahaya perempuan/, /Menembus kemenangan/
e./Kartini lambing sejati/, /Kartini santun bersikap/

14. Baris puisi berikut yang menggambarkan terusirnya sebuah kedamaian adalah . . . .
a. /saling bantu, saling kasih/
b. /perang sungguh kejam/
c. /Bergandeng tangan membangun damai/
d. /Bermekaran jiwa-jiwa bahagia/
e. / Di taman damai nan indah/

15. Judul puisi berikut yang menggambarkan keindahan alam adalah . . . .
a. Pahlawan Tak Dikenal b. Gajah Mada c. Nyanyian Pagi Anak Jalanan
d. Senja di Pantai Kuta e. Indonesia Kemarau

16. Penggalan puisi berikut ini yang menggambarkan tema religi adalah . . . .
a. Hidup seperti mimpi
Laku lakon di layar trekelar
Aku pemimpi lagi menari
Sedar siuman bertukar – tukar
b. Aku bertanya
Tapi pertanyaan-pertanyaanku
membentur jidad penyair-penyair salon
c. Di Pintu-Mu aku mengetuk
Aku tidak bisa berpaling
d. Ibunda
kasihmu tak pernah kemarau
e. dan delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan

17. Menyesal
Pagiku hilang sudah melayang Hari mudaku sudah pergi Sekarang petang datang membayang Batang usiaku sudah tinggi
(Ali Hasymi)
Majas personifikasi dalam puisi di atas terdapat dalam baris ….a. 1 dan 2 b. 2 dan 3 c. 1 dan 4 d. 3 dan 4 e. 1 dan 3

18. Persarmaan bunyi yang terdapat pada baris pertama puisi di atas adalah….
a. hilang dan membayang b. pagiku dan hilang c. pagiku dan melayang
d. sudan dan melayang e. pagiku dan tinggi

19. Sawah
Sawah di bawah emas padu Padi melambai melalai terkulai Naik suara salung serunai Sejuk didengar mendamaikan kalbu
Makna emas pada puisi di atas adalah ….
a. mahal b. berkilau c. layu d. menguning e. puso

20. Suasana yang terdapat dalam puisi Sawah di atas adalah ….
a. gembira b. haru c. sedih d. bangga e. Yakin

21. Salah satu ciri yang menandai puisi tergolong modern adaiah …..
a. berisi sebuah nasihat b. ada persamaan bunyi yang teratur
c. biladibacamenimbulkan iramayangtetap d. jumlah kata yang tidak tentue. masih menggunakan bahasa Melayu

22. Nilai dalam puisi yang mengangkat aspek kejiwaan disebut nilai….a. psikologis b. sosiologis c. moralis d.estetis c. filosofis

23. Hal berikut tidak ditemukan dalam puisi yaitu….
a. baris-baris yang membentuk bait
b. sebuah puisi terdiri dari beberapa bait
c. keindahan berupa iramadan persajakan
d. gaya bahasa dan pengutamaan perasaan
e. kritik-kritiksosial yang tajam dan menghujat

24. Tema puisi adaiah ….
a. cara penceritaan dalam puisi b. jalan cerita c. jumlah baris dalam bait
d. bunyi persajakan e. ide-idepokok yang terkandung dalam puisi

25. Pahlawan Tak Dikenal

Sepuluh tahun yang lalu, dia terbaring
Tetapi bukan tidur, sayang
Sebuah lubang peluru bundar di dadanya
Senyum bekunya berkata, kita sedang perang

Dia tidak tahu bilamana ia datang
Kedua tangannya memeluk senapan
Dia tidak tahu untuk siapa dia dating
Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang
…………………………………………….
(Toto Sudarto Bahtiar)
Puisi Pahlawan Tak Dikenal menuturkan tentang . . . .
a. Seseoran yang sedang berjuang di medan perang
b. Pemimpin perang sedang memimpin pertempuran
c. Kematian seorang pejuang karena tertembak
d. Seseoran yang terbaring sakit karena tertembak di medan pertempuran
e. Pejuang yang berjuang pada pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945

26. Orang yang diungkapkan dalam puisi Pahlawan Tak Dikenal adalah seorang yang ikhlas membela bangsa, yang diisyaratkan dengan kalimat . . . .
a. Dia terbaring tetapi bukan tidur b. Dia tidak tahu bilamana dia dating
c. Dia memeluk senapan d. Matinya sambil tersenyum
e. Ada sebutir peluru di dadanya

27. Tema puisi Pahlawan Tak Dikenal adalah . . . .
a. sosial b. religious c..heroisme d. romantisme e. humanism

28. Rima puisi Pahlawan Tak Dikenal bait pertama adalah….
a. a-b-a-b b. b-a-a-b c. a-b-b-a d. a-a-b-a e. a-b-c-d

29. Keindahan puisi di atas terlihat dari kepandaian penyair memilih kata. Salah satunya adalahkata terbaring. Makna kata tersebut adalah ….a. Tidur b. Pingsan c. sakit d. Gelisah e. gugur

30. Orang yang diungkapkan dalam puisi Pahlawan Tak Dikenal adalah seorang yang ikhlas membela bangsa, yang diisyaratkan dengan kalimat . . . .
a. Dia terbaring tetapi bukan tidur
b. Dia tidak tahu bilamana dia dating
c. Dia memeluk senapan
d. Matinya sambil tersenyum
e. Ada sebutir peluru di dadanya

31.Cermati penggalan puisi berikut!

Dengan bermandi mata
kuminta ampunanMu
Alangkah jauh jalan yang harus kutempuh
Sebelum sempat di hadiratMu bersimpuh

Maksud penyair untuk menggambarkan kehidupan yang terasa susah, Nampak dalam baris .. . . .
a./Dengan bermandi/
b./kuminta ampunanMu/
c./Alangkah jauh/
d./jalan yang harus kutempuh/
e./di hadiratMu bersimpuh/

32. Di Akuarium

Kulihat ikan-ikan berenangan: alangkah nyaman dan tenang
hidup tanpa persoalan. Betapa ingin aku menjadi ikan!
Dari balik kaca, matanya cemburu memandang:
Barangkali ingin menjadi manusia, menjadi aku
Yang pergi memancing di hari minggu.
(Ajib Rosidi)
Menilik isinya, puisi tersebut termasuk jenis . . . .
a. balada b. elegi c.roman d. ode e. satire

33. Cermati puisi berikut!

Jika bayang telah pudar
dan elang laut pulang ke sarang
angin bertiup ke benua
Tiap-tiap akan kering sendiri
dan nahkoda sudah tahu pedoman
boleh engkau dating padaku
(Surat dari Ibu,Asrul Sani)
Makna lambang dari dan nahkoda sudah tahu pedoman adalah . . . .
a. sudah mencari pedoman hidup b. sudah menemukan arah dan tujuan
c. sudah mempunyai pasangan hidup d. sudah berilmu dan berpengetahuan
e. sudah menjadi nahkoda berpengalaman

34. Bacalah puisi berikut!

Malam tiba
Hari sudah senja
Alam mulai sunyi
Burung-burung semua
Telah berhenti bernyanyi
Anak gembala kerbau
Menghalau ternaknya
Pulang menuju dangau
Jauh di tepi lembah
(Ibu Sud)
Puisi di atas menggambarkan suasana. . . .
a. kesunyian malam b. kegelapan malam c. kedamaian malam
d. ketenangan malam e. kesendirian malam

35. Simak penggalan puisi berikut!
Ombak memecah di tepi pantai
Angin berhembus lemah lembut
Puncak kelapa mwlambai-lambai
Di ruang angkasa awan bergelut.
(“Teluk Jakarta” karya Amir Hamzah)

Majas yang digunakan dalam penggalan puisi tersebut adalah . . . .
a. perbandingan b. personifiksi c. metafora d. eufemisme e. hiperbola

Tags: